Tag

#healyourself | InnerWork Collective

Healing is an ongoing proces… a never ending story

By | Journal | No Comments

Om volledig dienstbaar te zijn voor de ander in de rol als mentor, healer en/of guide for inner work, is het voor mij belangrijk aan mezelf te blijven werken en steeds dieper te duiken in mijn zijn, zodat ik kundiger wordt in de onzichtbare wereld en zuiver kan intunen op de ander. De ander is jouw eigen spiegel. En jij bent een spiegel voor de ander. Dus als je goed leert luisteren en openstaat voor het werken met je intuïtie, kan je buiten je ego om de ander precies aanreiken wat hij of zij nodig heeft. Hierbij speelt vertrouwen een belangrijke rol. Vertrouwen in hetgeen je doet, in je eigen pad en in het hogere. Aan jezelf werken en blijven werken is uitdagend en kost enorm veel energie. Het is ook niet altijd even leuk. Vooral als je voor de zoveelste keer hetzelfde stuk mag aanschouwen. Dacht je net het beperkende stuk geheeld te hebben, komt het weer om de hoek kijken. Maar alle structuren hebben een root, een oorsprong. En soms kan je het zelf oplossen, soms heb je hiervoor iemand nodig. Want zo lang je de root van de ellende die je mag ervaren niet volledig hebt geëlimineerd, kan je ervan uitgaan dat het zich keer op keer gaat herhalen totdat je er klaar mee bent en alles gaat doen om het probleem serieus te nemen en aan te pakken. Met alleen bewustzijn kom je er niet altijd. Soms moet je gerichte actie ondernemen en voor jouw gevoel bergen verzetten. Bewustwording van je structuren, je eigen gedrag, je overtuigingen en hoe alles met elkaar verbonden is, is de eerste stap naar heling en zelfbevrijding.

Het ‘ken-jezelf-principe’ is voor mij de eerste stap richting een vrij en bewust leven en het helen van mezelf. Het werken aan mezelf, is ook werken voor de ander. Wat mij gisteren nog groot succes heeft opgeleverd, betekent niet dat het vandaag ook nog succes of een ander gewenst resultaat op gaat leveren. We veranderen met ieder moment. Ik zie heel veel collega’s krampachtig vasthouden aan een strategie of methode die veel succes en geld heeft opgeleverd. Wat me opvalt is dat ik na een tijdje de authenticiteit mis. Het wordt een riedeltje vanuit het verleden en weinig vooruitgang. Je ben niet meer degene van gisteren en iedereen mag zijn groei omarmen. Het is wel begrijpelijk, want het is best wel eng om je weer opnieuw uit te moeten vinden als de ene methode zo goed heeft gewerkt.

Sinds ik mezelf zie als een mentor en guide voor innerlijk werk en dat ook helemaal durf te omarmen, kan ik steeds meer volledig mezelf zijn. Alles wat ik op mijn eigen helingsreizen heb opgedaan, zet ik in voor het helingsproces van de ander. Hierdoor werk ik authentiek vanuit mijn eigen ervaring gecombineerd met een sterk ontwikkelde intuïtie. Hierbij wetende dat ik eigenlijk niets weet en dat het meest belangrijke is om, volledig en zonder oordeel of vooraf bedachte antwoorden, met de ander in contact te staan én te luisteren wat degene te vertellen heeft. Wat jij denkt of denkt te zien bij de ander, doet er niet aan toe. De verbinding met jezelf, de ander en/of god daarentegen wel.

Het enkele feit dat ik iemand help om meer helderheid over zijn of haar pad te verkrijgen, betekent niet dat ik per se verder ben in mijn persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Op bepaalde aspecten heb ik wellicht al wat meer werk mogen verrichten of heb ik een andere startbasis, waardoor ik dus volledig vanuit mijn eigen ervaring kan handelen en herkenning kan bieden voor het stuk of stukken waarin de ander zit. Op deze manier kan ik me volledig dienstbaar opstellen van degene die ik aan het begeleiden ben en licht schijnen op de nog onbelichte stukken. Maar ik pretendeer niet de wijsheid in pacht te hebben en wat mij heeft geholpen op het pad van zelfheling en eenwording, hoeft niet de juiste aanpak te zijn voor de ander.