Bewustwording

Jouw buiten wereld weerspiegelt jouw innerlijke wereld. Echte verandering begint dus bij het vergroten van jouw bewustzijn over jezelf.

Verbinding

Wij geloven in de kracht van verbinding met jezelf, maar juist ook met anderen.

Groei

Wij geloven in de kracht van het creëren van een veilige omgeving, waarin groei voorop staat.

InnerWork

Groepsaanbod

In onze retreats, events en workshops gaan we samen op zoek naar een veilige en warme plek voor verbinding, bewustzijn en persoonlijke en spirituele groei. Je kan - door ons begeleid - binnen een avond, dag, weekend of week naar binnen keren en de diepte opzoeken. Door samen te zijn met gelijkgestemden en door met elkaar verhalen en (nieuwe) ervaringen te delen, versterken we samen ons zelfhelend vermogen en ervaar je meer diepgang door elkaar te gebruiken als spiegel én een veilig klankbord.

Healing Cirkels

Women Only!

30 juni, 19.30 | Cordium Nijmegen

25 augustus, 19.30 | Cordium Nijmegen

22 september, 19.30 | Cordium Nijmegen